Obchodní podmínky

1. Registrační poplatek (2 750 Kč) zahrnuje:

  • vstup na odborný program,
  • občerstvení v době kávových přestávek,
  • vstup na večerní raut s kulturním programem,
  • konferenční materiály v elektronické podobě,
  • potvrzení o účasti na konferenci.

2. Platební podmíky

Registrační poplatek je nutné uhradit v plné výši před začátkem konference, přes platební bránu a nebo bankovním převodem.

3. Storno podmínky

Zrušení registrace na konferenci není možné, ale je možné registraci  převést na jinou osobu.

4. Rezervace ubytování

Ubytování si vyjednává každý účastník sám. Ubytovací možnosti najdete na informačním serveru konference.

5. Zpracování osobních údajů

Poučení o zpracování osobních údajů Univerzitou Palackého jako správcem osobních údajů Univerzita Palackého v Olomouci, se sídlem Křížkovského 8, 779 00 Olomouc (dále jen „UP“),

zpracovává Vaše osobní údaje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „nařízení“), a to jako správce osobních údajů.

UP zpracovává Vaše osobní údaje jakožto (budoucího) účastníka 1. olomoucké psychosomatické konference  v tomto rozsahu:

  1. jméno a příjmení, bydliště, e-mail.
  2. údaj o akademických titulech, telefonu, pokud jste je UP dobrovolně sdělil(a) či sdělíte,


UP prohlašuje, že Vaše osobní údaje v popsaném rozsahu získala či získá od Vás jakožto subjektu osobních údajů.

V souladu s čl. 5 a 6 nařízení budou všechny Vaše osobní údaje UP zpracovávány pouze pro tyto účely:

  • administrace Vaší účasti na 1. Olomoucké psychosomatické konferenci a vydání osvědčení, případně jeho druhopisu.