Program den po dni

Co vás na konferenci čeká?

Téma

Stres a adaptace v kontextu psychosomatické péče

Konference se oba dva dny koná na této adrese:
Konvikt - Univerzitní 3, Olomouc 779 00

Pátek 24. 3. 2023

Zahájení, vyzvané plenární přednášky, workshopy a více

Sobota 25. 3. 2023

Přednášky, diskuze a více

Pátek 24. 3. 2023

Kde: Auditorium maximum

10:00 - 10:15
Zahájení

Slavnostní zahájení za přítomnosti čestných hostů

10:15 a dále
Vyzvané plenární přednášky
Přednášející: MUDr. Vladislav Chvála, PhDr. Ludmila Trapková, Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc., Doc. MUDr. Jan Poněšický, Ph.D.

Podrobné časové info níže
10:15 - 11:00
Přednáška: MUDr. Vladislav Chvála, PhDr. Ludmila Trapková (Liberec)

Genderová dysforie jako bio-psycho-sociální problém v rodině a ve společnosti

11:00 - 11:45
Přednáška: Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc. (Praha)

Historie a význam pojmů stres a adaptace v kontextu psychosomatické péče

11:45 - 12:30
Přednáška: Doc. MUDr. Jan Poněšický, Ph.D. (Praha)

Stres a adaptace v psychosomatice

12.30-14.00
Polední přestávka
Poté se pokračuje od 14:00 v Lektoriu (blok A) a v Auditoriu maximum (blok B)

Blok A

Kde: Lektorium

Výzkum v psychosomatice (moderuje MUDr. Michal Kryl)

14:00 - 14:45
Mgr. Radka Žídková, Mgr. Klára Maliňáková, Ph.D. (Olomouc)
Biologické, psycho-sociální a spirituální determinanty psychosomatických obtíží
14:45 - 15:30
Mgr. Lucie Ráčková (Brno)
Někdo to rád studené: stres na letní expedici do Antarktidy
15:30 - 16:15
Doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D. (Brno)
Psychoterapie u psychosomatických potíží: Co přinesl výzkum?

Blok B

Kde: Auditorium maximum

Psychosomatická praxe (moderuje MUDr. Vladislav Chvála)

14:00 - 14:45
Mgr. Jana Týkalová, Bc. Jitka Vanclová (Dobřichovice)
Funkce fyzioterapie v rozšířeném poli psychosomatiky
14:45 - 15:30
MUDr. Michaela Ročňová (Praha)
Kolik času je potřeba k vyléčení psychosomatického pacienta a kolik k rozjezdu Psychosomatického centra
15:30 - 16:15
MUDr. Kateřina Košťálová (Nizozemsko)
Přínosy a úskalí mezioborové spolupráce - zkušenosti z Nizozemí

Kde: Auditorium maximum

16:20 - 16:30
Slavnostní předání ceny výboru SPM ČLS
16:30 - 17:00
Přestávka s občerstvením

Posléze začínají workshopy

17:00 - 18:30
Workshopy

MUDr. Vladislav Chvála, PhDr. Ludmila Trapková, Mgr. Jiří Macháček, MUDr. Pavel Čech, MUDr. Alena Večeřová Procházková, Mgr. Zuzana Vlčinská, MUDr. Soňa Juricová, MUDr. Kateřina Košťálová


Podrobnější info o workshopech níže

Kde?
Kaple (přízemí rovně)
MUDr. Vladislav Chvála, PhDr. Ludmila Trapková (Liberec)
Genderová dysforie jako bio-psycho-sociální problém v rodině a ve společnosti
Kde?
Lektorium (přízemí vpravo u atria)
MUDr. Alena Večeřová Procházková (Praha)
Lifelines - linie života
Kde?
Auditorium maximum (1. patro)
MUDr. Pavel Čech (Praha)
Aktuality v české psychosomatice
Kde?
Komorní sál (1. patro č. 112)
MUDr. Kateřina Košťálová (Nizozemsko)
Psychoedukace v léčbě chronické bolesti
Kde?
Divadelní sál (2. patro)
MUDr. Soňa Juricová (Zlín)
Jak neskončit v blázinci
Kde?
Filmový sál (2. patro)
Mgr. Jiří Macháček (Praha)
Experiment a prožitek
Kde?
Rotunda CMTF (hlavní budova CMTF, Univerzitní 22)
Mgr. Zuzana Vlčinská (Praha)
Hlasová terapie - sebepéče i integrace

Kde: Atrium

19:30 - 01:00
Neformální společenský večer s překvapením

Nevyžaduje se speciální dresscode

Sobota 25. 3. 2023

Kde: Auditorium maximum

9:30 - 10:15
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (Praha)
K fenoménu "počátku"
10:15 - 11:00
MUDr. David Skorunka, Ph.D. (Hradec Králové)
Narativní medicína; inspirace pro českou psychosomatiku?
11:00 - 11:45
Mgr. Miloš Mauer (Praha)
Vnímání hranic těla a stres
11:45 - 12:30
Závěrečná diskuse a ukončení konference

Poděkování

Děkujeme za podporu Olomouckému kraji!