24. – 25. březen 2023

1. Olomoucká psychosomatická konference

Stres a adaptace v kontextu psychosomatiky

Speciální nabídka pro studenty UP

Vážení studenti Univerzity Palackého,
 
tímto otevíráme registraci na naši 1. Olomouckou psychosomatickou konferenci pouze pro studenty UPOL. Kapacita je omezena na pouhých 10 míst, tudíž neváhejte. Těšíme se na Vás.
 
Se srdečným pozdravem,
 
MUDr. Michal Kryl a tým Psychosomatické konference

Program přehledně do mobilu

Stáhněte si přehledný program do mobilu a mějte ho po celou dobu konference pohodlně u sebe!
 
Stáhnout si ho můžete pomocí tlačítka „stáhnout program“ a nebo načtení QR kódu.

Naplněná kapacita

Vážení příznivci 1. Olomoucké psychosomatické konference,
 
mnohokrát děkujeme za Váš zájem. Rádi bychom Vás informovali, že kapacita konference se krátce po zveřejnění programu naplnila. Všem dosud registrovaným účastníkům zašleme co nejdříve potvrzení a další informace týkající se konference. Těm zájemcům, kteří se zaregistrovat nestihli, se omlouváme a těšíme se, že se s nimi v Olomouci shledáme v roce 2025, kdy kapacitu konference zdvojnásobíme.
 
Se srdečným pozdravem,
 
MUDr. Michal Kryl a tým Psychosomatické konference

MUDr.Michal Kryl, odborný garant konference

Úvodní slovo garanta

„Model, na němž je založeno lékařské vzdělávání a výzkum, nezahrnuje pacienta.“

George Engel, 1977
„Vážení příznivci psychosomatického přístupu,

je nám ctí uvítat vás na historicky prvním ročníku odborné konference věnující se transteoretické integraci medicínských a příbuzných oborů. Současná situace na straně lékařů je taková, že Česká lékařská společnost JEP registruje 124 odborných společností a lékařských spolků. Naše medicína je fragmentovaná, uzavřená do jednotlivých odborností a jen minimálně schopná nahlížet na pacienta a jeho nemoc celostně – integrativně. Na straně psychosomaticky stonajícího (a takových pacientů přibývá) to pak znamená nemalé úsilí spočívající v obcházení lékařů jednotlivých odborností ve snaze zjistit příčinu svých obtíží a vyléčit se. Zkušenosti ze zahraničí přitom ukazují, že integrovaný přístup zahrnující speciální psychosomatickou erudici lékaře anebo psychosomaticky fungující interdisciplinární tým, šetří pacientovi čas a zdravotním pojišťovnám finance. Naši situaci lze napravit především širokou osvětou a důrazem na pregraduální vzdělání lékařů zahrnující základy takového přístupu k pacientovi, jenž zahrnuje kromě biologických i psychosociální proměnné.

Svým dílem by ráda přispěla ke zlepšení situace v české medicíně i naše konference, která je sice rozsahem komornější než ta sesterská liberecká, nicméně zahrnuje mnoho zajímavých příspěvků od autorů pohybujících se na scéně psychosomatiky celá léta. S hrdostí uvítáme Jana Poněšického – odborníka s cennými zahraničními zkušenostmi z vedení psychosomatické kliniky i autora četných a velmi ceněných publikací na dané téma. Dále vystoupí proslulí rodinní terapeuti z libereckého Střediska komplexní terapie Ludmila Trapková a Vladislav Chvála či renomovaný psychiatr, psychoterapeut a etik Jiří Šimek z Univerzity Karlovy. I ostatní autoři vnesou do programu pestrost svých oborů, jako je psychosomaticky pojatá fyzioterapie, psychoterapie či primární lékařská péče. Dostane se i na vědecko-výzkumná témata a filozofii. Na přednáškové bloky naváže již v prvním dni bohatá sada oblíbených dílen – workshopů, na něž se lze přihlásit.

Aktuálně všichni zažíváme velmi turbulentní období dané zprvu pandemií COVID-19, a posléze i válečnou situací na Ukrajině. Čerstvě získané údaje o duševním zdraví české populace po proběhlé pandemii nejsou zrovna povzbudivé. Není tedy náhodou, že jsme pro olomouckou konferenci zvolili jako ústřední motiv téma STRES A ADAPTACE V KONTEXTU PSYCHOSOMATIKY. O tom, z jakých úhlů lze téma stresové zátěže pojmout se můžete přijít přesvědčit i vy, odborníci v pomáhajících profesích, kteří jste všichni srdečně zváni.

Přednášejícím přeji úspěch při prezentaci a bohatou diskuzi k jejich sdělením.

Všem ostatním pak profesní obohacení i příjemný zážitek ve společenství svých kolegů a přátel.“

MUDr. Michal Kryl, odborný garant konference

Chcete se konference zúčastnit?

Na nic nečekejte a registrujte se hned!

Dostávejte zprávy o dalších konferencích

Dáme vám vědět včas.

Řečníci

Kdo k vám bude promlouvat?